Cymorth Rhianta

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ddarparu ystod o wybodaeth a chyfarwyddyd i chi am gymorth rhianta a magu plant sydd ar gael yn Nhorfaen a sut i gael mynediad ato.

Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol am ragor o adnoddau rhianta:

Mae helpu’ch plentyn gartref yn gwneud gwahaniaeth i’w perfformiad yn yr ysgol.

Mae’r Cydlynydd Rhianta Teuluoedd yn Gyntaf yn mapio darpariaeth rhianta ar draws y fwrdeistref; i gynorthwyo cydlynu rhaglenni Rhianta; a chasglu barn am yr hyn y dymunai’r rhieni a thynnu sylw at unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

Mae’r rhaglenni rhianta yn cynnwys:

Cysylltiadau Teuluol Croeso i’r Byd (cynenedigol)

Rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol (0-8 oed)

Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol (0-2 oed a 3 – 12 oed)

Cysylltiadau Teuluol Siarad gyda Phlant yn eu Harddegau (rhieni sydd â phlentyn / plant yn eu harddegau)

Cryfhau Teuluoedd (10 – 14 oed).

Cysylltwch â’r Cydlynydd Rhianta os hoffech wybod mwy am raglenni rhianta yn Nhorfaen ar 0800 0196 330.