Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Menter Llywodraeth Cymru yw Cynnig Gofal Plant i Gymru a bydd yn darparu gofal plant 30 awr i rieni cymwys sy’n gweithio ar gyfer plant 3-4 oed yn unig.

Bydd y gofal plant 30 awr yn gyfuniad o addysg gynnar (rhwng 10 a 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Bydd plant cymwys yn gallu cael gofal plant 30 awr o’r tymor ar ôl eu pen-blwydd yn dair oed, hyd nes iddynt fynd i addysg amser llawn y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 4 oed.

Ar hyn o bryd mae’r Cynnig Gofal Plant i Gymru yn cael ei beilota mewn ardaloedd penodol o Ynys Môn, Caerffili, Sir y Fflint, Gwynedd, Rhondda Cynon Taf ac Abertawe. Bydd ar gael ym mhob rhan o Flaenau Gwent. Mae Cadarnhad o’r Cynnig Gofal Plant yn Nhorfaen yn yr arfaeth. Os ydych chi’n byw yn un o’r ardaloedd peilot, cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd;

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn: 01248 725888

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent: 08000 32 33 39

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili: 01443 86 32 32

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint: 01352 703500

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd: 01248 725800

Rhondda Cynon Taf: 0800 180 4151

Abertawe:  01792 517222

Mae cwestiynau cyffredin ynglŷn â’r cynnig gofal plant, gan gynnwys meini prawf cymhwyster, i’w gweld yma.