Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant30 awr ) – wedi’i ohirio o 1 Ebrill 2020 ar gyfer ceisiadau newydd.

Yn dilyn y datganiad ysgrifenedig gan Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, cytunwyd y bydd Llywodraeth Cymru yn gohirio’r Cynnig Gofal Plant cyfredol ar gyfer Cymru am dri mis o 1 Ebrill 2020. Mae hyn er mwyn eu galluogi i ganolbwyntio eu hadnoddau ar gefnogi anghenion gofal plant gweithwyr hanfodol a phlant bregus yn ystod pandemig Coronavirus.

I grynhoi:

◦ Bydd y Cynnig Gofal Plant i Gymru ar gau i bob cais newydd ar unwaith
◦ Bydd plant sydd eisoes yn manteisio’r cynnig cyn 18 Mawrth yn parhau i wneud hynny ar gyfer tymor yr haf
◦ Mesur dros dro yw hwn am dri mis a bydd y sefyllfa yn cael ei adolygu

Gall rhieni sy’n manteisio’r cynnig sydd ag ymholiadau am eu cais / angen hysbysu newid mewn amgylchiadau, gysylltu â’r Tîm Cynnig Gofal Plant yn Blaenau Gwent ar 01495 355 672 neu drwy E-bost ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk.

We recently spoke with parents at Meithrinfa Pontnewydd. We asked them how the Welsh Government funded 30-hour Childcare Offer has benefitted their family. If you think you are eligible for the offer, applications can be made online. You will need to submit evidence such as proof of earnings, proof of address and child’s birth certificate/child’s passport. For further information about eligibility criteria, how to apply and latest updates, please visit the Torfaen Family Information Service website – torfaenfis.org.uk

Posted by Torfaen on Friday, 27 September 2019