Hyfforddiant

Rhaglen Hyfforddi Partneriaeth Datblygu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (EYDCP)

Mae EYDCP wedi ymrwymo i ddatblygu sgiliau staff sy’n gweithio gyda phlant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar neu ofal plant yn Nhorfaen.

Cyflwynir rhaglen hyfforddi’n flynyddol dros y flwyddyn academaidd. Anfonir Gwybodaeth Hyfforddiant i ddarparwyr Gofal Plant yn dymhorol. Mae’r rhaglen hyfforddi yn darparu hyfforddiant statudol hanfodol sy’n cynnwys Diogelu Plant, Cymorth Cyntaf Pediatrig, Diogelwch Bwyd Lefel 2, Codi a Chario, Iechyd a Diogelwch gan gynnwys Asesiadau Risg.

Mae hefyd cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant pellach, yn cynnwys Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cod Ymarfer i Gymru, Hyrwyddo Ymddygiad Cadarnhaol, Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth a llawer mwy.

Am fwy o wybodaeth hyfforddiant cysylltwch â Chydlynydd Datblygu’r Gweithlu, Jane Lolin ar 01633 647423 neu e-bostiwch Jane.Lolin@torfaen.gov.uk

Cliciwch yma ar gyferCyrsiau  Tymor yr Haf 2019 a Ffurflen Archebu