Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac maent yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

 

Hysbyseb Swydd – Belle Vue Day Nursery

SWYDD:    Nursery Practitioner

CYFLOG:    Depending on qualification and experience

SEFYDLIAD:      Bellevue  Nursery

ORIAU:     Contact for more information

SWYDD DDISGRIFIAD :

We are looking for full time & part time staff to work within preschool and under 3’s

You will need be at least a Level 3 or above Qualified Practitioner

CV’s to be emailed over – closing date 8th March 2019

Rhif Ffôn: 01633 489999     / E-bost: nic@bellevuenursery.co.uk