Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swydd

SWYDD: Ymarferydd Gofal Plant

TAL: Cysylltwch am ragor o wybodaeth

LLEOLIAD: Cylch Chwarae Little Angels, Cwmbran

ORIAU: 16 awr yr wythnos, Tymor yn Unig.

DISGRIFIAD SWYDD: Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â chymhwyster CCLD Lefel 3 neu’n debyg. Byddai profiad a gwybodaeth o Ddechrau’n Deg o fantais.

Cysylltwch â Marcella ar 07979596792 (Rheolwr) i gael mwy o wybodaeth neu e-bostiwch eich CV i Marcelladavenne@hotmail.co.uk 

 

Hysbyseb Swydd

SWYDD: Nyrs Feithrin

TAL: Cysylltwch am ragor o wybodaeth

LLEOLIAD: Meithrinfa Ddydd Little Stars, Pont-y-pŵl

ORIAU: 45 awr yr wythnos Llun – Gwener

DISGRIFIAD SWYDD: Mae cyfle prin wedi codi i ymuno â Thîm Meithrinfa Little Stars. Rydym yn awyddus i recriwtio Nyrs Feithrin CCLD profiadol, lefel 3 neu’n uwch. Os ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf ac yr hoffech chi ymuno â’n tîm gwych o ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar, anfonwch eich CV at emma@littlestarsnursery.com