Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac maent yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swydd – Cylch Chwarae Little Seedling

SWYDD:        1:1 Cynorthwyydd Cylch Chwarae

CYFLOG:          Cysylltwch am ragor o wybodaeth

SEFYDLIAD:      Cylch Chwarae Little Seedlings, Cwmbrân

ORIAU:     Dydd Llun i Ddydd Gwener 12.45 – 3.15 isafswm un tymor, uchafswm o dri thymor

SWYDD DISGRIFIAD:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cylch Chwarae 1:1 i ddechrau yn mis Ionawr 2019.

Bydd angen i chi fod o leiaf yn Ymarferydd Cymwys Lefel 3 neu uwch, cysylltwch am ragor o wybodaeth.

Rhif ffôn: 01633 864653  / E-bost:  : [email protected]

 

Hysbyseb Swydd – Meithrinfa Dydd Busy Bees

SWYDD:       Staff  Achlysurol

CYFLOG:           Cysylltwch am ragor o wybodaeth

SEFYDLIAD:      Meithrinfa Dydd Busy Bees 

ORIAU:          Cysylltwch am ragor o wybodaeth

SWYDD DISGRIFIAD:

Rydym yn chwilio am Staff Achlysurol i gwmpasu holl feysydd ein Meithrinfa Dydd a’n Clwb Plant yn Busy Bees, Park Street, Blaenafon.

Bydd angen i chi fod o leiaf yn Ymarferydd Cymwys Lefel 2 neu uwch, ond bydd hyfforddiant hefyd ar gael.

Rhif ffôn: 01495 792149  / E-bost:  : [email protected]