Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac maent yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swyddi

SWYDD:          Uwch Weithiwr Meithrin

TÂL:                     Cysylltwch am fwy o wybodaeth

LLEOLIAD:       Clwb  Cymdeithasol  Llanyrafon

ORIAU:               Llun-Gwener 12.15pm-3.30pm (lleiafswm) 16.25 awr yr Wythnos, Amser Tymor yn Unig. Posibilrwydd oriau ychwanegol os oes angen gweithwyr meithrinfa’r bore ac os dymunir, gellir trafod mwy o oriau

 

DISGRIFIAD SWYDD: https://torfaenfis.org.uk/wp-content/uploads/2020/02/Job-advert-Senior-Supervisor.pdf