Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swydd

SWYDD:  Ymarferydd Gofal Plant

CYFLOG: Cysylltwch a ni i drafod

LLEOLIAD:  Little Seedlings yng Nghanolfan Blant Integredig Woodlands

ORIAU: Mae’r swydd am 5 diwrnod yr wythnos – tymor yn unig.

DISGRIFIAD SWYDD:

Byddai’r swydd hon yn gofyn i chi gael cymhwyster Lefel 3 CCLD/NVQ neu’n uwch yn hanfodol. Mae profiad o weithio mewn amgylchedd Dechrau’n Deg yn cael ei ffafrio. Gwnewch gais i longeseedlings2@virginmedia.com  i gael ffurflen gais. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12/04/23. Mae’r swydd yn destun gwiriad DBS boddhaol.

Dyddiad cau 12.04.23 (postiwyd 29.03.23)

 

 

_