Teuluoedd yn Gyntaf

Mae angen rhywfaint o gefnogaeth ychwanegol ar bawb o dro i dro. Mae cael  tîm o gwmpas eich Teulu yn helpu dod â phobl at ei gilydd pwy sydd yn gallu eich helpu chi a’ch teulu, i weithio gyda chi i ddod o hyd i atebion a dod â newid. Gelwir hyn yn rhaglen Cymorth i Deuluoedd Torfaen drwy weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn brosiect Torfaen eang ac yn gweithio ar draws 5 prif maes, mae rhain yn cynnwys;

Blynyddoedd Cynnar

Anableddau

Cymorth Ieuenctid

Rhaglen Cyflawni Teulu (FAP)

Cysylltiadau Teulu Bron Afon Aspire

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn atgyfeirio yn unig (naill ai trwy hunangyfeirio neu gan swyddog proffesiynol) ac ar ôl derbyn cais, cynhelir asesiad cymorth i deuluoedd sy’n seiliedig ar gryfderau ac anghenion y teulu. Bydd yr asesiad hwn yn helpu i nodi a deall unrhyw gefnogaeth sydd ei angen.

Gellir gweld crynodeb o gamau’r broses gyfeirio Teuluoedd yn Gyntaf yma.

Am ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch TAFCo-ordinator@torfaen.gov.uk neu ffoniwch y Tîm Gogledd Torfaen ar 01495 742827 a Thîm De Torfaen ar 01495 742854.

Gwybodaeth i ddarparwyr ar gael yma