Dod yn Warchodwr Plant Cofrestredig

 

A fyddech chi’n hoffi gyrfa sy’n gweithio gyda phlant ac sy’n hyblyg? Os mai ‘Byddwn’ yw’r ateb, efallai mai dod yn warchodwr plant cofrestredig yw’r dewis cywir i chi.

Gall gwarchod plant fod yn yrfa gwerth chweil sy’n gweddu i lawer o wahanol ffyrdd o fyw. Fel gwarchodwr plant, chi fydd eich rheolwr eich hun, yn gweithio o’ch cartref eich hun a gallwch drefnu’ch gwaith i weddu i chi’ch hun a’r teuluoedd rydych chi’n gweithio gyda nhw.

Gall ein Swyddogion Datblygu Gofal Plant gynnig cyngor i chi ar ddod yn warchodwr plant cofrestredig a’ch cefnogi trwy’ch cais. Fe’ch anogir i fynychu un o’n sesiynau briffio gwarchodwr plant ac mae archebu’n hanfodol.  Ffoniwch ni ar 0800 0196 330 am becyn gwybodaeth, neu gallwch lawrlwytho ein cyhoeddiadau isod.

Sesiynau Briffio Gwarchod Plant

Camau i Ddod yn Warchodwr Plant Cofrestredig

Holiadur Gwarchod Plant