Magu Plant. Rhowch amser iddo.

Mae ‘Magu Plant. Rhowch amser iddo ‘ yn fenter Llywodraeth Cymru sy’n darparu gwefan benodol www.gov.wales/giveittime a tudalen Facebook ‘Magu-Plant-Rhowch-time-it-Parenting-Give-it-time’. Sy’n rhoi syniadau a chyngor ymarferol i rieni ar annog ymddygiad cadarnhaol, gan roi hwb i hyder eu plentyn a chefnogi eu datblygiad. Mae hefyd yn darparu syniadau a chyngor ar bryderon rhianta cyffredin, gan gynnwys pyliau o dymer drwg, amseroedd gwely, amseroedd bath a dysgu sut i fynd i’r tŷ bach.