Dod o hyd i Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd arall

Mae yna 22 o Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghymru. Gweler isod fanylion am wasanaethau cyfagos a all hefyd roi gwybodaeth ddiduedd a chyfrinachol i chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

08000 32 33 39

www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/health-wellbeing-social-care/support-for-children-families/family-information-service/

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

01443 863232

www.your.caerphilly.gov.uk/fis/

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

0800 328 8483

www.newport.gov.uk/searchforchildcare/

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Fynwy

01633 644527

https://www.monfis.org.uk/cy

Mae manylion yr holl Wasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd i’w gweld yma.