Cysylltiadau

Rhadffôn 0800 0196 330 i siarad ag ymgynghorydd yn ystod oriau agor neu gadewch neges ar unrhyw adeg arall. E-bost fis@torfaen.gov.uk gyda manylion eich ymholiad Neu fe allech anfon Ffurflen Adborth atom.

Ymweld â ni Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen, Canolfan Blant Integredig Cwmbrân, Heol Ton, Cwmbrân, NP44 7LE

Cymdeithasu â ni ar www.facebook.com/TorfaenFIS neu www.twitter.com/TorfaenFIS

Os hoffech i ni ddod â’n gwasanaeth i’ch busnes, clwb, lleoliad neu weithgaredd cysylltwch â ni ar 01633 647400.

Amserau agor 9am – 5pm Dydd Llun i ddydd Iau a 9am – 4.30pm ar ddydd Gwener.