Test page welsh

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae’r cynnig gofal plant Cymru yn gyfuniad o addysg cynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny.

Sylwch na fydd cyllid ar gyfer y cynnig yn cychwyn nes bod dyddiad cychwyn wedi’i gadarnhau a bod y broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd cyllid yn ôl.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol am y cynnig gofal plant ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu Torfaen Rhadffôn 0800 0196 330 neu e -bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Dilynwch ni ar Facebook / Twitter / Instagram am ddiweddariadau byw ar y Cynnig.