Safonnau Gofynnol Cenedlaethol

Rhaid i ofal plant sydd wedi ei gofrestru gydag  Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) fodloni’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal

Plant a Rheoleiddir. I ddarllen y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Rheoleiddir, cliciwch ar y llyfryn Saesneg neu Gymraeg isod (PDF):

Safonau Gofynnol Cenedlaethol