Prosiectau 16+ – Haf o Hwyl

Gweithgareddau a darpariaeth i hyrwyddo byw’n annibynnol a sgiliau cymdeithasol.

Mae angen cadw lle ymlaen llaw ar gyfer pob gweithgaredd, cysylltwch â David Williams – david.williams@torfaen.gov.uk – 07980 682276

  • Cymorth Cyflogadwyedd, Addysg a Hyfforddiant, ar gael ar draws Torfaen

Pryd: Dydd Mawrth 2il, 9fed 16eg, & 23ain Awst

Amseroedd: 10:00 – 15:00

  • Hyfforddiant Uwch Weithwyr Ieuenctid @ Canolfan Ieuenctid Ashley House

Pryd: Dydd Mawrth 2il, 9fed 16eg, & 23ain Awst
           Dydd Mercher 3ydd, 10fed, 17eg & 24ain Awst
           Dydd Iau 4ydd, 11eg, 18fed & 25ain Awst

Amseroedd: 10:00 – 15:00

  • Grŵp merched ifanc (ADY ac anableddau) @ Canolfan Ieuenctid Ashley House

Pryd: Dydd Mawrth 9 – 16 Awst

Amseroedd: 10:00 – 16:00

  • Clwb Byw’n Annibynnol Ôl 16 @ Ashley House Youth Centre

Pryd: Dydd Iau 4ydd, 11eg, 18fed & 25ain Awst

Amseroedd: 10:00 – 17:00