Haf o Hwyl 2022

Chwilio am bethau i wneud gyda’ch plant yr haf hwn? Mae nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal ar draws Torfaen, gan gynnwys Gweithgareddau Celf a Chrefft, Darpariaethau Chwarae Mynediad Agored, Gweithgareddau Chwaraeon, sesiynau Clybiau Ieuenctid a llawer mwy. I gael gwybod beth sy’n digwydd bob dydd, cliciwch ar yr eiconau isod.

Nodwch fod angen archebu rhai o’r gweithgareddau, efallai codir tâl am rai gweithgareddau a bydd gofyn i rieni fynychu gyda’u plant ar rai sesiynau hefyd.