Cysylltiadau Staff

Rheolwr Gofal Plant
Hayley Morgan
01633 648147 / 07980732664

Arweinydd Tîm y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Hannah Bedford
01633 647400 / 07773208295

Swyddog Hyfforddi/Datblygu’r Gweithlu

0800 0196 330

Swyddogion Datblygu Gofal Plant
Jo Forward – 07903256512
Bronwen McDonnell – 07980 696489

Nicole Rees – 01495 742321

Swyddog Ymgysylltu Gofal Plant
Katie Grenfell- 0800 0196 330

Swyddog Cynorthwyol Cymorth Ymgysylltu
Catherine Harrison – 0800 0196 330