Cysylltiadau Staff

Rheolwr Gofal Plant
Hayley Morgan
01633 648147 / 07980732664

Arweinydd Tîm y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Hannah Bedford
01633 647400 / 07773208295

Swyddog Hyfforddi/Datblygu’r Gweithlu
Jane Lolin
01633 647423

Swyddogion Datblygu Gofal Plant
Jo Forward – 07903256512
Danielle Nicke – 07980682300

Swyddog Ymgysylltu Gofal Plant
Nicole Rees – 0800 0196 330

Swyddog Cynorthwyol Cymorth Ymgysylltu
Bronwen McDonnell – 0800 0196 330