Gweithgareddau Celf a Chrefft – Haf o Hwyl 2022

Gweler isod ddetholiad o Weithgareddau Celf a Chrefft sy’n cael eu cynnal yn Nhorfaen yn ystod gwyliau’r haf.

Sylwch fod angen cadw lle ar gyfer rhai gweithgareddau, efallai y codir tâl am rai gweithgareddau ac mae’n ofynnol i rieni fynychu gyda’u plant hefyd ar rai sesiynau. 

 

Sesiynau Daeargelloedd a Dreigiau Cymraeg rhad ac am ddim (12+ mlwydd oed)

Rhaid cadw lle post@menterbgtm.cymru  https://clwbrpg.eventbrite.co.uk 

Pryd: Bob wythnos o’r 17eg o Orffennaf – 27ain Medi

Ble: Siop Dukes Gaming, 4a Castle Mews, George Street, Pont-y-pŵl, NP4 6BU

Amseroedd: 18:00pm – 21:00pm

 

Clwb Creadigol yn yr Amgueddfa – Head4Arts

Sesiynau celf a chrefft am ddim i blant 8-12 mlwydd oed (gydag oedolyn) wedi’u hysbrydoli gan gasgliadau Amgueddfa Pont-y-pŵl.

Pryd:  Bob dydd Mercher rhwng 27ain Gorffennaf – 31ain Awst 

Ble: Amgueddfa Pont-y-pŵl

Amseroedd: 10.30am -12.30pm 

 

Haf yn y Ganolfan – Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a’r Llyfrgell

Ymwelwch â’r Ganolfan Treftadaeth yr haf hwn i fwynhau gweithdai celf a chrefft i’r teulu yn rhad ac am ddim.

Pryd: Bob dydd Mawrth a dydd Iau rhwng 28 Gorffennaf a 25 Awst 

Amseroedd: 11:00am – 4:00pm

 

Adloniant Byw ar Ddydd Sul yn ystod yr Haf – Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon a’r Llyfrgell

Adloniant byw ar dir y ganolfan

Pryd: Bob dydd Sul o’r 10fed Gorffennaf – 31ain Gorffennaf

Amseroedd: 2.00pm – 4.00pm

 

Clwb Creadigol Awtistiaeth gyda Hope GB (plant 10 – 17 mlwydd oed)

Clwb gwyliau sy’n benodol i blant ag Awtistiaeth sy’n llawn gweithgareddau crefft i blant 10-17 mlwydd oed yn ein canolfan weithgareddau! Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond yn gyfyngedig. Cadwch eich lle drwy e-bostio admin@hopegb.co.uk neu ffonio 07595455076

Ble: Hope GB, Canolfan Nant Bran, Cwmbrân Uchaf, NP44 1SN

Amseroedd: 2il, 9fed, 16eg a 23ain Awst 12:00pm – 13:55pm           

Ymunwch â Llyfrgelloedd Torfaen yr Haf hwn am gyfres o Sesiynau Teclynwyr Stori a Chrefft Rhad ac am Ddim i blant 5-11 mlwydd oed. Cadwch eich lle drwy ffonio Llyfrgell Blaenafon ar 01495 742333, Llyfrgell Cwmbrân ar 01633 647676 a Llyfrgell Pont-y-pŵl ar 01495 766160   

Chwarae Deinamig – Lego (6 – 12 oed) yn Llyfrgell Cwmbrân

Pryd: Dydd Gwener 5 Awst, 1

Oriau: 10.30am-12.00pm            

Cost: Am ddim

Chwarae Deinamig – Lego (6 – 12 oed) yn Llyfrgell Pont-y-pŵl

Pryd: Dydd Sadwrn 20 Awst

Oriau: 10.30am-12.00pm      

Cost: Am ddim

Gwyddoniaeth Gwirion – Eureka! Gweithdy yn Llyfrgell Cwmbrân (5 – 11 oed)

Pryd: Dydd Iau 11 Awst

Oriau: 10.30-11.30am

Cost: Am ddim

Gwyddoniaeth Gwiron – Eureka! Gweithdy yn Llyfrgell Cwmbrân (5 – 11 oed)

Pryd: Dydd Iau 11 Awst

Oriau:1.30-2.30pm

Cost: Am ddim

Gweithdy Llysnafedd yn Llyfrgell Cwmbrân (5 – 11 oed)

Pryd: Dydd Gwener 19 Awst

Oriau: 10.30-11.30am

Cost: Am ddim

Gweithdy Llysnafedd yn Llyfrgell Cwmbrân (5 – 11 oed)

Pryd: Dydd Llun 22 Awst

Oriau: 10.30-11.30am

Cost: Am ddim

Gweithdy Llysnafedd yn Llyfrgell Blaenafon (5 – 11 oed)

Pryd: Dydd Mercher 10 Awst

Oriau: 10.30-11.30am

Cost: Am ddim

Sesiynau ‘Teclynwr’ Stori a Chrefft yr Haf – Llyfrgell Cwmbrân (plant 5-11 mlwydd oed)

Pryd: 2il, 4ydd, 9fed, 11eg, 16eg, 18fed, 23ain a 25ain Awst. 

Amseroedd: 10:30am -11:30am

Sesiynau ‘Teclynwr’ Stori a Chrefft yr Haf – Llyfrgell Pont-y-pŵl (plant 5-11 mlwydd oed)

Pryd: Dydd Mawrth 2il, 9fed 16eg, & 23ain Awst 

Amseroedd: 14:30pm – 15:30pm

Sesiynau ‘Teclynwr’ Stori a Chrefft yr Haf – Llyfrgell Blaenafon (plant 5-11 mlwydd oed)

Dydd Iau 4ydd, 11eg, 18fed & 25ain Awst 

Amseroedd: 14:30pm – 15:30pm

Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen hefyd yn cynnal chwarae celf a chrefft yn sesiynau’r parc i blant 5+ mlwydd oed, mae’r manylion i’w gweld yma