Addysg yn dechrau gartref

Addysg yn dechrau gartref

Mae helpu eich plentyn gartref yn gwneud gwahaniaeth i sut maent yn perfformio yn yr ysgol.

Mae addysg yn dechrau gartref ar Facebook a Twitter yw’r lle i rieni a gofalwyr i rannu syniadau ar sut i helpu eu plant trwy addysg a chwarae. Anogir aelodau i bostio dolenni defnyddiol i weithgareddau ac adnoddau dysgu all helpu plant i ddatblygu eu sgiliau dysgu.

Cliciwch yma i weld fideo byr i helpu rhieni baratoi ar gyfer diwrnod cyntaf eu plentyn yn yr ysgol.