Swyddi gwag mewn Gofal plant

Mae’r swyddi gwag isod yn cael eu hysbysebu gan leoliadau gofal plant ac maent yn cael eu hysbysebu’n aml trwy ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol www.facebook.com/TorfaenFIS a www.twitter.com/TorfaenFIS yn Nhorfaen. I ofyn am fwy o fanylion ac i wneud cais am swydd, cysylltwch â’r darparwr gofal plant yn uniongyrchol.

Hysbyseb Swydd – Belle Vue Day Nursery 

SWYDD:        Nursery Nurse     

CYFLOG:           Contact for more information 

SEFYDLIAD:       Belle Vue Day Nursery Cwmbran 

ORIAU:            Full Time 

SWYDD DISGRIFIAD:

We have an exciting opportunity for a full time nursery nurse to join our team in May 2018.

We have recently been inspected by ESTYN and was given 6 excellent grades. We are also a finalist for the South Wales Early Year Education Award.

Required – We require that you have a level 3 qualification in child care. Preschool experience. Good behaviour management Use initiative well. Hardworking, Understanding of under 2’s. Understanding of the foundation phase.

Desirable -A level 3 qualification in childcare, A current DBS. Level 1 Safeguarding. Paediatric First Aid. Level 2 Food hygiene.

Rhif ffôn: 01633 489999/ E-bost: [email protected] 

Hysbyseb Swydd Menter Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

SWYDD:                Gweithiwr Chwarae

CYFLOG:                £8.00 yr awr

SEFYDLIAD:           Menter Iaith BGTM / Ysgol Gymraeg Y Fenni

ORIAU:            8 awr yr wythnos (yn ystod tymhorau ysgol yn unig)

SWYDD DISGRIFIAD:

Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno â’r tîm i weithio fel gweithiwr chwarae yng nghlwb Carco Ysgol Gymraeg Y Fenni. Bydd y swydd yn un barhaol ac yn dechrau wythnos gyntaf mis Medi.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio 3:15yp – 5:15yp, Dydd Llun – Dydd Iau, gyda phlant rhwng 4 – 11 oed.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ac ystyrir dysgwyr profiadol.

Os oes diddordeb gyda chi plîs cysylltwch â ni. Mae croeso i chi ffonio neu alw mewn i’r Ganolfan am sgwrs anffurfiol (Gwelwch y manylion isod).

Gwybodaeth pellach ar gael oddi wrth:

Menter Iaith BGTM,

Neuadd Iago Sant,

Heol Hanbury,

Pontypŵl,

NP4 6JT

Rhif ffôn: 01495 755 861 / E-bost: Mary [email protected]

[email protected]